حوزه شفافیت

داده دولتی باز؛ قوه مقننه

Open Government Data; Legislative, Parliament

Scope

موضوع

ارائه تجارب، گزارش

Experiences, Report

Subject

جغرافیا

ایالات متحده United Stated Geography

 نوع مطلب

وبسایت

Website

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

بنیاد سان‌لایت Sunlight Foundation Publisher

مقدمه

هر چند محور مسائل حقوقی در مباحث شفافیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، با این حال مسائل فنی از آنها کم‌اهمیت‌تر نیستند. این مسائل فنی ناظر به شفافیت است که عملاً امکان استفاده یا استفاده مجدد داده را فراهم کرده، امکان تکثیر نظارت، مشارکت و تعامل را بصورت فزاینده فراهم می‌سازد.

خدمات داده‌ی بنیاد سان‌لایت

Sunlight Foundation بتازگی سرویس فوق‌العاده‌ای را ارائه کرده است. این سرویس که Sunlight Data Services نام دارد، اطلاعات بسیار جالب و مفیدی را ناظر به کنگره، انتخابات و کلیه فعالیت‌ها و مطالب مرتبط به آن، و در قالب API به کاربران و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و سرویس‌ها ارائه می‌کند. انواع APIهایی که در این سرویس ارائه می‌شوند عبارت‌اند از:

  • Capitol Words API: سرویسی که امکان شمارش کلمه یا عبارت خاصی را در کلیه طرح‌های ارائه شده در کنگره آمریکا، در بازه‌های زمانی مختلف فراهم می‌سازد؛
  • Congress API v3: سرویسی برای ارائه اطلاعات زنده (بروز) از افراد و اتفاقاتی که در کنگره می‌افتد؛ همچون اطلاعات ناظر به قانون‌گذاران، منطقه‌ها، کمیسیون‌ها (کمیته‌ها)، طرح‌ها، آراء، و همچنین ارائه بروز گزارشات (Hearings)، اتفاقات صحن علنی و نیز طرح‌های در دستور کار.
  • Docket Wrench API:این سرویس متادیتای مرتبط با اسناد و سازمان‌ها، و ابزارهایی برای انجام تحلیل‌هایی بر روی متون ارائه می‌نماید.
  • Influence Explorer API: سرویسی برای ارائه اطلاعات ناظر به کمک‌های مالی در انتخابات، فعالیت‌های لابی‌گرها، و اطلاعات دیگری که به زودی ارائه خواهد گردید؛
  • Open States API: اطلاعات ناظر به قانون‌گذاران فدرال و فعالیت‌های قانون‌گذاران ایالت‌های 50گانه؛
  • Political Party Time API:‌ اطلاعات ناظر به فعالیت‌های گردآوری پول احزاب؛
  • Real-Time Federal Campaign Finance API: ارائه اطلاعات بسیار بروز پیرامون اطلاعات مالی کمپین‌های انتخاباتی نامزدهای فدرال، کمیته‌ها، پک‌ها (PACs)، و سایر گروه‌هایی که اطلاعات آنها در کمیسیون فدرال انتخابات ثبت می‌شود.

جدا از اطلاعات بسیار ارزشمندی که در این سرویس بصورت API ارائه می‌شود، اهمیت ویژه این سرویس، ارائه آموزش‌هایی پیرامون API و مهم‌تر از آن، ارائه ابزاری به منظور ساخت بسیار ساده یک API است. این ابزار، این امکان را به فرد می‌دهد تا بسادگی و با انتخاب گزینه‌ها و اطلاعات مورد نیاز، کد API مربوطه را تحویل گرفته و آنرا در همان سایت مورد آزمایش قرار دهد.

مثال: بررسی تعداد بکار روی کلمه Iran در طرح‌های کنگره آمریکا

برای آزمایش، قصد کردیم تا تعداد بکار رفتن کلمه iran در متن طرح‌های ارائه شده در کنگره آمریکا در طول سال‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهیم. برای این کار از سرویس Capitol  Words API استفاده کردیم.

اطلاعات بدست آمده را با استفاده از سرویس دیگری، به csv تبدیل می‌کنیم؛ که جدول زیر بدست می‌آید:

count percentage total year
958 0.44% 21799916 1996
1177 0.49% 23997006 1997
1166 0.50% 23403943 1998
993 0.39% 25443659 1999
1431 0.60% 24002468 2000
694 0.29% 23981155 2001
685 0.30% 22873558 2002
840 0.31% 27462812 2003
1369 0.59% 23346083 2004
1492 0.54% 27703478 2005
3975 1.69% 23516149 2006
3995 1.19% 33522062 2007
2040 0.72% 28279993 2008
3658 1.96% 18662048 2009
3371 1.50% 22431238 2010
1338 0.64% 20806450 2011
2118 1.43% 14861605 2012
2112 1.25% 16829106 2013
1490 1.14% 13026007 2014
1406 2.90% 4847096 2015

حال اگر جدول فوق را تصویر کنیم، نمودار زیر حاصل می‌شود:

بدین ترتیب جدول فوق نمایش می‌دهد که میزان استفاده از کلمه iran در طول سال‌های مختلف در کنگره آمریکا به چه ترتیب بوده است.