مجموعه شفافیت برای ایران، لیستی از سایت‌های کشورهای مختلف که در زمینه شفافیت و یا جمع‌سپاری انواع خدمات جاکمیتی و مدنی فعال هستند را گردآوری کرده است. این سند در ادامه در دسترس می‌باشد.

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع محتوای ترویجی Promotion Subject
جغرافیا بین‌المللی International Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان انگلیسی English Language

در این سند الکترونیک، تلاش شده که لیست سایت‌های کشورهای مختلف که در زمینه شفافیت و یا جمع‌سپاری انواع خدمات حاکمیتی و مدنی فعال هستند، گردآوری شوند.

The Crowd-sourced International Civic, Democratic and Transparency Website List

برخی از انواع سایت‌های معرفی شده در این لیست، از کشورهای مختلف، عبارت‌اند از:

 • Street Fault Reporting
 • Parliamentary monitoring
 • Writing to politicians
 • Freedom of Information requesting tools
 • National data archives
 • Campaign Finance Disclosure
 • Vote Matching
 • Promise Tracking
 • Corporate Data
 • Lobbyist Monitoring
 • Media Watchdogs
 • NGO Aid Transparency
 • Mobile Government